Data: czwartek, 21 czerwca 2018 r.
  Przetarg z dniaPrzedmiot przetarguTermin składania ofert
  2018-06-07PRZETARG PISEMNY NA NAJEM POMIESZCZENIA 1192018-06-21
  • 2018-06-07 OGŁOSZENIE
  • 2018-06-07 OPIS LOKALU - ZAŁ. 1
  • 2018-06-07 WZÓR UMOWY - ZAŁ. 2
  • 2018-06-07 PROTOKÓŁ - ZAŁ. 3
  2018-06-01ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście” – opracowanie dokumentacji”.2018-06-14
  • 2018-06-01 formularz Ofertowy
  • 2018-06-01 Wzór umowy
  2018-05-28Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach otorynolaryngologicznej i gastroenterologicznej.2018-06-11
  • 2018-05-28 Ogłoszenie
  • 2018-05-28 Specyfikacja
  • 2018-05-28 Wzór umowy
  • 2018-05-28 Formularz oferty
  • 2018-05-28 Oświadczenie
  2018-05-14ZO/15/2018 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH2025-05-20
  • 2018-05-14 ZAPROSZENIE
  • 2018-05-14 FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. 1
  • 2018-05-14 WZÓR UMOWY - ZAŁ. 2
  • 2018-05-18 odpowiedzi na pytania 18.05
  • 2018-05-23 Sprostowanie
  • 2018-05-24 Odpowiedzi 24.08.2018
  • 2018-06-14 ROZSTRZYGNIĘCIE
  2018-05-11ZO/14/2018 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW GINEKOLOGICZNYCH2024-05-20
  • 2018-05-11 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ NR 1
  • 2018-05-11 WZÓR UMOWY ZAŁ NR 2
  • 2018-05-11 ZAPROSZENIE
  • 2018-05-18 odpowiedzi na pytania 18.05.2018
  • 2018-05-24 Odpowiedzi 24.05
  • 2018-05-30 Rozstrzygnięcie
  2018-04-19ZO/10/2018 Zakup i dostawa końcówek do pipet0208-04-27
  • 2018-04-19 ZAPROSZENIE
  • 2018-04-19 ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-04-19 ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY
  • 2018-04-24 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-05-08 Rozstrzygnięcie
  2018-04-13SPZOZ "Śródmieście" poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds zakupów2018-04-26
  • 2018-04-13 Ogłoszenie
  2018-04-09Zakup odczynników laboratoryjnych sygn. ZO/08/20182018-04-24
  • 2018-04-09 Zaproszenie
  • 2018-04-09 Formularz oferty
  • 2018-04-09 Wzór umowy
  • 2018-04-19 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-05-02 Rozstrzygnięcie
  2018-03-02ZO/04/2018 „Zakup i dostawa filtrów do demineralizatora SOLPURE XIO P”2018-03-15
  • 2018-03-02 Zaproszenie
  • 2018-03-02 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2018-03-02 Wzór umowy
  2018-01-22ZO/02/2018 Zakup i dostawa kamer typu Pentasqaure do ilościowej oceny moczu 2018-01-31
  • 2018-01-22 ZAŁ 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-01-22 ZAŁ 2 WZÓR UMOWY
  • 2018-01-22 ZAPROSZENIE
  • 2018-02-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-01-17ZO/01/2018 Zakup i dostawa szczepionki Immunoglobulinum humanum anti D-300 dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu2018-01-25
  • 2018-01-17 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2018-01-17 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2018-01-17 Wzór umowy
  • 2018-01-26 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  2017-12-08ZO/65/2017 Zakup i dostawa podłoża transportowo-wzrostowego do posiewu moczu2017-12-20
  • 2017-12-08 Zaproszenie
  • 2017-12-08 Formularz oferty
  • 2017-12-08 Wzór umowy
  • 2017-12-18 Odpowiedzi na pytania
  • 2017-12-27 Rozstrzygnięcie
  2017-11-27ZO/63/2017 „Zakup i dostawa pojemników na odpady i żelu do USG” 2017-12-08
  • 2017-11-27 Wzór umowy
  • 2017-11-27 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2017-11-27 Zaproszenie
  • 2017-12-14 Rozstrzygnięcie
  2017-10-25ZO/59/2017 ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK PRZECIW ZAKAŻENIOM ROTAWIRUSOWYM DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU 2017-11-03
  • 2017-10-25 ZAPROSZENIE
  • 2017-10-25 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2017-10-25 ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY
  • 2017-11-07 Rozstrzygnięcie
  2017-10-13ZO/57/2017 ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DIULENT, CLEANER, LYISING, FLUSH I KREW KONTROLNA2017-10-24
  • 2017-10-13 ZAPROSZENIE
  • 2017-10-13 ZAŁ 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2017-10-13 ZAŁ 1 WZÓR UMOWY
  • 2017-10-17 Sprostowanie
  • 2017-10-27 Rozstrzygnięcie
  2017-10-12ZO/56/2017-„ Zakup i dostawa odczynników oraz kuwet do koagulacji” 2017-10-23
  • 2017-10-12 ZAPROSZENIE
  • 2017-10-12 ZAŁ 2 WZÓR UMOWY
  • 2017-10-12 ZAŁ 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2017-10-17 Sprostowanie
  • 2017-10-17 Odpowiedzi na pytania
  • 2017-10-24 Rozstrzygnięcie
  2017-10-11ZO/55/2017 Zakup i dostawa testów do czytnika pasków moczu2017-10-20
  • 2017-10-11 Zaproszenie
  • 2017-10-11 Formularz oferty
  • 2017-10-11 Wzór umowy
  • 2017-10-24 Rozstrzygnięcie
  2017-09-11ZO/49/2017 - Zakup i dostawa rękawów do sterylizacji narzędzi2017-09-18
  • 2017-09-11 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-09-11 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-09-11 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-09-21 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-08-23KB/2/2017 - WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2017-09-07
  • 2017-08-23 Ogłoszenie
  • 2017-08-23 Specyfikacja
  • 2017-08-23 Formularz oferty
  • 2017-08-23 Opis oferty
  • 2017-08-23 Oświadczenie
  • 2017-08-23 Wzór umowy
  • 2017-08-31 Odpowiedź na pytanie 31/08/2017
  • 2017-09-04 Zmieniony Opis oferty
  • 2017-09-04 Odpowiedź na pytanie 04/09/2017
  • 2017-09-05 Sprostowanie ogłoszenia
  • 2017-09-12 Rozstrzygnięcie
  2017-08-17Zakup i dostawa odczynnika do Na i K wraz z płynem do codziennego mycia analizatora” - ZO/48/20172017-08-29
  • 2017-08-17 Zaproszenie
  • 2017-08-17 Formularz oferty
  • 2017-08-17 Wzór umowy
  • 2017-08-17 Zmiana w formularzu ofertowym
  • 2017-08-17 Formularz oferty - poprawiony
  • 2017-08-30 Rozstrzygnięcie
  2017-08-17Zakup i dostawa szczepionek dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu” sygnatura ZO/47/20172017-08-25
  • 2017-08-17 Zaproszenie
  • 2017-08-17 Formularz oferty
  • 2017-08-17 Wzór umowy
  • 2017-08-30 Rozstrzygnięcie
  2017-08-02ZO/45/2017 -Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych do analizatora biochemicznego Accent 2002017-08-09
  • 2017-08-02 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-08-02 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-08-03 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-08-03 Sprostowanie ogłoszenia
  • 2017-08-22 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-07-21SK - 2/2017 - Udzielanie świadczeń w poradni POZ dla dzieci oraz w poradni chorób naczyń.2017-07-31
  • 2017-07-21 Specyfikacja
  • 2017-07-21 Oświadczenie
  • 2017-07-21 Wzór umowy
  • 2017-07-21 Formularz oferty
  • 2017-07-21 Ogłoszenie
  2017-07-19ZO/42/2017 - Zakup analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych i materiałów zużywalnych2017-07-27
  • 2017-07-19 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-07-19 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-07-19 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-07-19 Protokół przekazania urządzenia (zał.nr.3)
  • 2017-07-19 Karta gwarancyjna (zał.nr.4)
  • 2017-07-21 Informacja o zmianach
  • 2017-07-21 Wzór umowy po zmianach
  • 2017-07-24 Odpowiedzi na pytania
  • 2017-08-02 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-07-19ZO/41/2017 - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych i materiałów zużywalnych2017-07-27
  • 2017-07-19 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-07-19 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-07-19 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-07-19 Protokół przekazania urządzenia (zał.nr.3
  • 2017-07-21 Informacja o zmianach
  • 2017-07-21 Wzór umowy po zmianach
  • 2017-07-24 Odpowiedzi na pytania
  • 2017-08-02 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-07-14ZO/43/2017 -Zakup środków antyseptycznych2017-07-20
  • 2017-07-14 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-07-14 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-07-14 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-07-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2017-06-27ZO/39/2017 -Zakup drobnego sprzętu2017-07-04
  • 2017-06-27 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-27 Formularz ofertowy (zał. nr.1)
  • 2017-06-27 Wzór umowy(zał.nr.2)
  • 2017-06-29 Odpowiedzi na pytanie nr 1
  • 2017-07-10 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-06-16ZO/37/2017 -Zakup szpatułek drewnianych2017-06-23
  • 2017-06-16 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-16 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-16 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-26 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-06-06ZO/35/2017 - Zakup pipet automatycznych o stałej i zmiennej objętości oraz mikrokońcówek do pipet2017-06-12
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-14 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-06-06ZO/34/2017 - Zakup filtrów do wody przeznaczonych do analizatora biochemicznego ACCENT2002017-06-12
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-14 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-06-06ZO/33/2017 - Zakup przyrządu do infuzji typ IS2017-06-12
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-14 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-06-06ZO/32/2017 - Zakup środków piorąco-dezynfekujących ELTRA 2017-06-12
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-14 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-06-06ZO/31/2017 - Zakup odczynników Formaldehyf i Lugola2017-06-12
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-14 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-06-06ZO/30/2017 -Zakup szpatułek drewnianych2017-06-12
  • 2017-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-06-08 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-06-08 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-14 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-06-05SK - 1/2017 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni POZ dla dzieci2017-06-14
  • 2017-06-05 Formularz oferty
  • 2017-06-05 Ogłoszenie
  • 2017-06-05 Oświadczenie
  • 2017-06-05 Specyfikacja
  • 2017-06-05 Wzór umowy
  • 2017-06-14 Roztrzygnięcie konkursu ofert
  2017-05-29ZO/28/2017 - Zakup rękawic2017-06-05
  • 2017-05-29 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-29 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-05-29 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-01 Odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2
  • 2017-06-06 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-24ZO/17/2017 - Zakup 1 lub 2 szt. mikroskopów do laboratorium2017-05-29
  • 2017-05-24 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-24 Formularz ofertowy (zał. nr. 1)
  • 2017-05-24 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-06-09 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-16ZO/24/2017 - Zakup podkładów medycznych2017-05-22
  • 2017-05-16 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-16 Wzór umowy (zał.nr.2)
  • 2017-05-16 Formularz ofertowy ( zał. nr.1)
  • 2017-05-25 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-16ZO/23/2017 - Zakup kompresów niejałowych2017-05-22
  • 2017-05-16 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-16 Wzór umowy (zał. nr.2)
  • 2017-05-16 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-05-25 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-11ZO/22/2017 - Zakup odczynnika do analizatora hematologicznego mythic 18 - Lysing reagent CN2017-05-18
  • 2017-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-11 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-05-11 Wzór umowy (zał. nr.2)
  • 2017-05-19 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-11ZO/21/2017 - Zakup drognego sprzętu: Igły i probówko strzykawki2017-05-18
  • 2017-05-11 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-05-11 Wzór umowy (zał. nr.2)
  • 2017-05-15 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-19 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-11ZO/20/2017 - Zakup materiałów zużywalnych do aparatu Accent 2002017-05-18
  • 2017-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-11 Formularz ofertowy (zał. nr. 1)
  • 2017-05-11 Wzór umowy (zał. nr.2)
  • 2017-05-19 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-05-11ZO/19/2017 - Zakup drobnego sprzętu - probówki2017-05-18
  • 2017-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-05-11 Formularz ofertowy (zał.nr.1)
  • 2017-05-11 Wzór umowy (zał. nr. 2)
  • 2017-05-19 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-04-24ZO/15/2017 -Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do koagulometru COAG42017-04-28
  • 2017-04-24 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-04-24 Formularz ofertowy ( zał. nr. 1 )
  • 2017-04-24 Wzór umowy ( zał. nr. 2 )
  • 2017-04-28 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-04-24ZO/14/2017 Zakup odczynników dedykowanych do aparatu Accent 2002017-04-28
  • 2017-04-24 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-04-24 Formularz ofertowy ( zał. nr 1 )
  • 2017-04-24 Wzór umowy ( zał. nr. 2 )
  • 2017-05-02 Unieważnienie zapytania ofertowego
  2017-04-24ZO/13/2017 Zakup odczynników do biochemii do aparatu Accent 2002017-04-28
  • 2017-04-24 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2017-04-24 Formularz ofertowy ( zał. nr 1)
  • 2017-04-24 Wzór umowy ( zał. nr 2)
  • 2017-04-28 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2017-03-15WYKONANIE BADAŃ ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ ORAZ OCT DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU2017-03-29
  • 2017-03-15 Ogłoszenie
  • 2017-03-15 SWKO
  • 2017-03-15 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  • 2017-03-15 Załącznik nr 2 Wzór umowy
  • 2017-03-15 Załącznik nr 3 Oświadczenie
  • 2017-03-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2017-01-25SPZOZ "Śródmieście" w Opolu pilnie poszukuje lekarza pediatry do POZ2017-02-15
  • 2017-01-25 Ogłoszenie
  2016-11-08PN/08/2016 "ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU"2016-11-23
  • 2016-11-08 SIWZ
  • 2016-11-08 Załącznik 1 Formularz ofertowo-cenowy PN.08.2016
  • 2016-11-08 Załącznik 2 Oświadczenie Warunki PN.08.2016
  • 2016-11-08 Załącznik 3 Oświadczenie o przesłankach PN.08.2016
  • 2016-11-08 Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej PN.08.2016
  • 2016-11-08 Załącznik 5 Wzór umowy PN.08.2016
  • 2016-11-08 Załącznik 5 Wzór umowy PN.08.2016
  • 2016-11-08 Ogłoszenie o zamówieniu
  • 2016-11-16 Zmiana w załączniku nr 1 do SIWZ
  • 2016-11-16 Wyjaśnienia PN.08.2016 z dnia16.11.2016
  • 2016-11-17 Wyjaśnienia PN.08.2016 z dnia 17.11.2016
  • 2016-11-18 Wyjaśnienia PN.08.2016 z dnia 18.11.2016
  • 2016-11-18 Zmiana w SIWZ
  • 2016-11-24 Protokół z otwarcia
  • 2016-11-24 Informacja dot grupy kapitałowej
  • 2016-12-12 Wybór najkorzystniejszej oferty PN.08.2016
  2016-08-24KB/3/2016 WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2016-09-08
  • 2016-08-24 ZAŁ. NR1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2016-08-24 ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  • 2016-08-24 ZAŁ. NR 4 WZÓR UMOWY
  • 2016-08-24 Ogłoszenie
  • 2016-08-24 SWKO
  • 2016-08-26 ZAŁ. NR 2 FORMULARZ OPISU BADAŃ
  • 2016-09-06 ZMIANA SWKO
  • 2016-09-14 Rozstrzygnięcie KB32016
  2016-07-29KONKURS OFERT NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU2016-08-10
  • 2016-07-29 Ogłoszenie
  • 2016-07-29 Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru
  2016-07-27PN/07/2016 „Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu”2016-08-18
  • 2016-07-27 Ogłoszenie o zamówieniu
  • 2016-07-27 SIWZ
  • 2016-07-27 Umowa - wzór
  • 2016-07-27 Ogłoszenie o zamówieniu 2
  • 2016-07-27 Pliki techniczne
  • 2016-08-02 Odpowiedzi na pytania
  • 2016-08-31 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2016-07-08PN/06/2016 „Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu”2016-07-22
  • 2016-07-08 Ogłoszenie o zamówieniu
  • 2016-07-08 SIWZ
  • 2016-07-08 Umowa - wzór
  • 2016-07-08 Pliki techniczne
  • 2016-07-15 Odpowiedzi na pytania
  • 2016-07-19 Odpowiedzi na pytania
  • 2016-07-20 Odpowiedź na pytanie nr 3
  • 2016-07-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  2016-06-30PN/05/2016 "ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU"2016-07-18
  • 2016-06-30 SIWZ
  • 2016-06-30 Załącznik 1 Formularz ofertowo-cenowy
  • 2016-06-30 Załącznik 2 Oświadczenie warunki udziału
  • 2016-06-30 Załącznik 3 Oświadczenie wykluczenie
  • 2016-06-30 Załącznik 4 Oświadczenie grupa kapitałowa
  • 2016-06-30 Załącznik 5 Wzór umowy
  • 2016-06-30 Ogłoszenie
  • 2016-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu
  2016-06-27PN/04/2016 „ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”2016-07-12
  • 2016-06-27 SIWZ
  • 2016-06-27 Ogłoszenie
  • 2016-06-27 Zał. 2 Oświadczenie
  • 2016-06-27 Zał. 3 Oświadczenie
  • 2016-06-27 Zał. 4 Oświadczenie
  • 2016-06-27 Wzór umowy
  • 2016-06-27 Zał. 1 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2016-06-29 Odpowiedź na pytanie nr 1
  • 2016-06-29 Odpowiedź na pytanie nr 2
  • 2016-06-30 Odpowiedź na pytanie nr 3
  • 2016-07-05 Zmiana w SIWZ
  • 2016-07-05 Odpowiedź na pytanie nr 4
  • 2016-07-06 Odpowiedź na pytania nr 5 i 6
  • 2016-07-06 Formularz ofertowo - cenowy - wersja edytowalna
  • 2016-07-08 Odpowiedź na pytanie nr 7
  • 2016-07-27 Rozstrzygnięcie przetargu
  2016-06-20PN/03/2016 „Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu”2016-07-04
  • 2016-06-20 SIWZ
  • 2016-06-20 Umowa-wzór
  • 2016-06-20 Pliki techniczne
  • 2016-06-20 Ogłoszenie
  • 2016-06-30 Odpowiedzi na pytania
  • 2016-06-30 Odpowiedzi na pytania
  • 2016-07-06 Unieważnienie postępowania
  2016-03-30SPZOZ "Śródmieście" w Opolu ogłasza konkurs na lekarza POZ dla dzieci2016-04-12
  • 2016-03-30 Specyfikacja
  • 2016-03-30 Oświadczenie
  • 2016-03-30 Umowa-wzór
  • 2016-03-30 Oferta
  • 2016-03-30 Ogłoszenie - Lekarz POZ
  • 2016-04-19 Rozstrzygnięcie
  2016-03-21Nabór na stanowisko specjalisty do spraw zakupów2016-04-01
  • 2016-03-21 Ogłoszenie
  2016-03-14PN/02/2016 ZAKUP SZCZEPIONEK, DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2016-03-23
  • 2016-03-14 SIWZ
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR 4 OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR 6 WZÓR UMOWY
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2016-03-14 ZAŁ. NR 2 FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
  • 2016-03-17 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 17.03.2016
  • 2016-03-18 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 18.03.2016
  • 2016-03-18 Wyjaśnienia do SIWZ
  • 2016-03-31 Rozstrzygnięcie
  2016-02-25Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 roku w poradni otorynolaryngologicznej SPZOZ Śródmieście2016-03-10
  • 2016-02-25 Ogłoszenie
  • 2016-02-25 Specyfikacja
  • 2016-02-25 Oferta
  • 2016-02-25 Wzór umowy
  • 2016-02-25 Oświadczenie
  • 2016-03-10 Rozstrzygnięcie
  2016-02-01KB/2/2016 Wykonanie badań mykologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu2016-02-15
  • 2016-02-01 Ogłoszenie
  • 2016-02-01 SWKO
  • 2016-02-01 Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • 2016-02-01 Załącznik 2 Oświadczenie
  • 2016-02-01 Załącznik 3 Wzór umowy
  • 2016-03-01 Unieważnienie postępowania
  2016-01-29KB/1/2016 Wykonanie badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu2016-02-10
  • 2016-01-29 Ogłoszenie
  • 2016-01-29 SWKO
  • 2016-01-29 Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • 2016-01-29 Załącznik 2 Oświadczenie
  • 2016-01-29 Załącznik 3 Wzory umów
  • 2016-02-16 Rozstrzygnięcie
  2016-01-14PN/01/2016 Zakup drobnego sprzetu medycznego, środka dezynfekującego i odczynników dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu2016-01-22
  • 2016-01-14 SIWZ
  • 2016-01-14 Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • 2016-01-14 Załącznik 2 Formularz rzeczowo - cenowy
  • 2016-01-14 Załącznik 3 Oświadczenie warunki udziału
  • 2016-01-14 Załącznik 4 Oświadczenie wykluczenie
  • 2016-01-14 Załącznik 5 Oświadczenie grupa kapitałowa
  • 2016-01-14 Załącznik 6 wzór umowy
  • 2016-01-14 Ogłoszenie
  • 2016-01-19 Wyjaśnienia z dnia 19.01.2016
  • 2016-02-02 Rozstrzygnięcie
  2015-12-16KB/02/2015 WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2015-12-29
  • 2015-12-16 SWKO
  • 2015-12-16 Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • 2015-12-16 Załącznik 2 Opis oferty
  • 2015-12-16 Załącznik 3 Oświadczenie
  • 2015-12-16 Załącznik 4 Wzór umowy
  • 2015-12-30 Rozstrzygnięcie
  2015-11-27PN/05/2015 ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2015-12-08
  • 2015-11-27 SIWZ
  • 2015-11-27 Załącznik 1: Formularz ofertowy
  • 2015-11-27 Załącznik 2: Formularz rzeczowo - cenowy
  • 2015-11-27 Załącznik 3: Oświadczenie warunki udziału
  • 2015-11-27 Załącznik 4: Oświadczenie wykluczenie
  • 2015-11-27 Zaświadczenie 5: Oświadczenie grupa kapitałowa
  • 2015-11-27 Załącznik 6: Wzór umowy
  • 2015-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu
  • 2015-12-18 Rozstrzygnięcie
  2015-10-16PN/04/2015 "ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"2015-10-28
  • 2015-10-16 SIWZ
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 2: FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 3: OŚWIADCZENIE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 5: OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA
  • 2015-10-16 ZAŁĄCZNIK NR 6: WZÓR UMOWY
  • 2015-10-21 Odpowiedzi 21.10.2015r.
  • 2015-10-23 Odpowiedzi 23.10.2015
  • 2015-10-26 Wyjaśnienia do odpowiedzi z 21.10.15
  • 2015-11-05 Rozstrzygnięcie
  2015-08-24WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2015-09-08
  • 2015-08-24 SWKO
  • 2015-08-24 ZAŁ NR1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2015-08-24 ZAŁ NR 2 FORMULARZ OPISOWY
  • 2015-08-24 ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  • 2015-08-24 ZAŁ NR 4 WZÓR UMOWY
  • 2015-09-11 Rozstrzygnięcie
  2015-08-19PN/03/2015 ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2015-09-03
  • 2015-08-19 SIWZ
  • 2015-08-19 ZAŁ NR1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2015-08-19 ZAŁ NR 2 FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
  • 2015-08-19 ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  • 2015-08-19 ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU
  • 2015-08-19 ZAŁ NR 5 INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  • 2015-08-19 ZAŁ NR 6 WZÓR UMOWY
  • 2015-08-24 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 24.08.2015r
  • 2015-09-14 Rozstrzygnięcie
  2015-06-03ZAKUP DROBNEGO SPRZĘDY MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2015-06-16
  • 2015-06-03 SIWZ
  • 2015-06-03 Załącznik 1: Formularz ofertowy
  • 2015-06-03 Załącznik 2: Formularz rzeczowo-cenowy
  • 2015-06-03 Załącznik 3: Oświadczenie warunki udziału
  • 2015-06-03 Załącznik 4: Oświadczenie wykluczenie
  • 2015-06-03 Załącznik 5: Oświadczenie grupa kapitałowa
  • 2015-06-03 Załącznik 6: Wzór umowy
  • 2015-06-03 Ogłoszenie
  • 2015-06-23 Rozstrzygnięcie
  2015-05-11KONKURS OFERT - DOSTAWA KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ MONITORÓW I DRUKAREK2015-05-25
  • 2015-05-11 Formularz oferty
  • 2015-05-11 Wzór umowy
  • 2015-05-11 Wzór karty gwarancyjnej
  • 2015-05-11 Wzór protokołu przekazania sprzętu
  • 2015-05-11 Oświadczenie
  2015-03-03ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2015-03-13
  • 2015-03-03 Ogłoszenie
  • 2015-03-03 SIWZ
  • 2015-03-03 Wzór umowy
  • 2015-03-09 Odpowiedzi 06.03.2015
  • 2015-03-10 Odpowiedzi 10.03.2015
  • 2015-03-23 ROZSTRZYGNIĘCIE
  2014-12-30ZAKUP USG, SPEKTROFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU2015-01-19
  • 2014-12-30 SIWZ
  • 2014-12-30 WZÓR UMOWY (ZAŁĄCZNIK 5A)
  • 2014-12-30 WZÓR UMOWY (ZAŁĄCZNIK 5B)
  • 2014-12-30 OGŁOSZENIE
  • 2015-01-08 ZMIANY W SIWZ
  • 2015-01-09 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 09.01.2015
  • 2015-01-09 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 09.01.2015
  • 2015-01-13 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 13.01.2015
  • 2015-01-30 ROZSTRZYGNIĘCIE
  2013-12-02NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA2013-12-12
  • 2013-12-02 OGŁOSZENIE
   


  Copyright © 2018 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone