Data: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.
  Przetarg z dniaPrzedmiot przetarguTermin składania ofert
  2020-11-20ZO/46/2020 "Zakup i dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typ B, POLIO dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-12-09
  • 2020-11-20 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-11-20 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-11-20 Zał. nr 2 - Wzór umowy
  2020-11-06PN/02/2020 „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”2020-11-20
  • 2020-11-06 SIWZ
  • 2020-11-06 Zał. nr 1 - Projekt Umowy
  • 2020-11-06 Zał. nr 2 - Formularz oferty
  • 2020-11-06 Załącznik nr 1 do Umowy - Przedmiot zamówienia
  • 2020-11-06 Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
  • 2020-11-06 Zał. nr 4 - Grupa Kapitałowa
  • 2020-11-06 Klucz publiczny - Miniportal
  • 2020-11-10 Odpowiedź 10.11.2020 r.
  • 2020-11-16 Odpowiedź 16.11.2020 r. (1)
  • 2020-11-16 Odpowiedź 16.11.2020 r. (2)
  • 2020-11-16 Odpowiedź 16.11.2020 r. (3)
  • 2020-11-16 Odpowiedź 16.11.2020 r. (4)
  • 2020-11-16 Odpowiedź 16.11.2020 r. (5)
  • 2020-11-17 Odpowiedź 17.11.2020 r. (1)
  • 2020-11-17 Odpowiedź 17.11.2020 r. (2)
  2020-10-06ZO/36/2020 "Zakup i dostawa testów paskowych do badania moczu oraz mocz kontrolny normalny i patologiczny"2020-10-16
  • 2020-10-06 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-10-06 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-10-06 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-10-08 Odpowiedź 08.10.2020 r.
  • 2020-10-12 Odpowiedź 12.10.2020 r.
  • 2020-10-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-09-24ZO/35/2020 "Zakup i dostawa szczepionek przeciw grypie dla dzieci i młodzieży"2020-10-02
  • 2020-09-24 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-09-24 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-09-24 Zał. nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-10-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  2020-09-04ZO/31/2020 "Zakup i dostawa maseczek ochronnych jednorazowych (medycznych lub chirurgicznych)"2020-09-11
  • 2020-09-04 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-09-04 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-09-04 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-09-10 Odpowiedź 10.09.2020 r.
  • 2020-09-10 Odpowiedź 10.09.2020 r. (2)
  • 2020-09-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-08-21ZO/28/2020 "Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do aparatu Accent 200"2020-08-28
  • 2020-08-21 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-08-21 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-08-21 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-09-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-08-07ZO/27/2020 "Zakup i dostawa szczepionek przeciw grypie"2020-08-17
  • 2020-08-07 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-08-07 Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  • 2020-08-07 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-08-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-08-05KB/01/2020 "Wykonanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu"2020-08-25
  • 2020-08-05 Specyfikacja Warunków Konkursu Ofert (SWKO)
  • 2020-08-05 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-08-05 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  • 2020-08-05 Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  • 2020-08-05 Załącznik nr 3 - Wzór umowy przetwarzania danych osobowych
  • 2020-08-11 Odpowiedzi na pytania 11.08.2020 r.
  • 2020-08-20 Odpowiedzi na pytania 18.08.2020 r.
  • 2020-08-31 Rozstrzygnięcie
  2020-08-03Przetarg na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej2020-08-21
  • 2020-08-03 Ogłoszenie
  • 2020-08-03 Formularz ofertowy
  • 2020-08-03 Wzór umowy
  • 2020-08-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  2020-07-14ZO/25/2020 "Zakup i dostawa szczepionek dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-07-21
  • 2020-07-14 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-07-14 Zał. nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-07-14 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-07-31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-07-10ZO/24/2020 "Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych"2020-07-17
  • 2020-07-10 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-07-10 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-07-10 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-07-15 Odpowiedź 15.07.2020 r.
  • 2020-07-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-07-06ZO/23/2020 "Zakup i dostawa drobnego sprzętu dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-07-15
  • 2020-07-06 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-07-06 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-07-06 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-07-13 Informacja o wycofaniu zadania nr 1
  • 2020-07-13 Formularz ofertowy-ZMIANA
  • 2020-07-13 Odpowiedź 10.07.2020
  • 2020-07-13 Odpowiedź 2 10.07.2020
  • 2020-07-13 Odpowiedź 13.07.2020
  • 2020-07-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-07-03Nabór na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac2020-07-23
  • 2020-07-03 Ogłoszenie - specjalista ds. kadr i płac
  2020-06-26ZO/22/2020 "Zakup i dostawa oryginalnych odczynników hematologicznych dedykowanych do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 oraz odczynników Formaldehyd 10% i Lugola"2020-07-03
  • 2020-06-26 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-06-26 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-06-26 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-07-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-06-12PN/01/2020 „Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego wraz z pracami dostosowawczymi do wymogów ppoż. w SP ZOZ „Śródmieście””2020-07-17
  • 2020-06-12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • 2020-06-12 Załącznik nr 1 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 2 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 3 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 4 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 5 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 6 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 7 do SIWZ
  • 2020-06-12 Załącznik nr 8 do SIWZ
  • 2020-06-12 Dokumentacja techniczna
  • 2020-06-12 Ogłoszenie o zamówieniu
  • 2020-06-12 Klucz publiczny Miniportal
  • 2020-06-29 Odpowiedź 29.06.2020 r.
  • 2020-07-01 Odpowiedź 01.07.2020 r.
  • 2020-07-08 Odpowiedź 08.07.2020 r.
  • 2020-07-17 Protokół z otwarcia ofert
  • 2020-08-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-05-28ZO/16/2020 "Zakup i dostawa nasadek do głowicy USG, szczoteczek ginekologicznych i gazików dezynfekcyjnych dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-06-10
  • 2020-05-28 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-05-28 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-05-28 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-06-03 Odpowiedzi na pytania 02.06.2020 r.
  • 2020-06-04 Odpowiedź na pytanie 03.06.2020 r.
  • 2020-06-08 Odpowiedź na pytanie 05.06.2020 r.
  • 2020-06-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-05-14ZO/13/2020 Zakup i dostawa materiałów dezynfekcyjnych dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu2020-05-28
  • 2020-05-14 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-05-14 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-05-14 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-06-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-04-17ZO/12/2020 "Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych"2020-04-30
  • 2020-04-17 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-04-17 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
  • 2020-04-17 Zał. nr 2 - wzór umowy
  • 2020-04-23 Odpowiedzi 23.04.2020 (1)
  • 2020-04-23 Odpowiedzi 23.04.2020 (2)
  • 2020-05-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-04-17ZO/11/2020 Zakup i dostawa drobnego sprzętu dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-04-28
  • 2020-04-17 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-04-17 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
  • 2020-04-17 Zał. nr 2 - wzór umowy
  • 2020-04-23 Odpowiedzi 23.04.2020
  • 2020-05-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-03-05ZO/10/2020 "Zakup i dostawa filtrów do demineralizatora, kompresów niejałowych i spiret do spirometru Easy One dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-03-17
  • 2020-03-05 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2020-03-05 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-03-05 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  • 2020-03-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2020-01-17ZO/2/2020 "Zakup i dostawa szczepionki Immunoglobulinum humanum anti D-300 dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2020-01-23
  • 2020-01-17 Zaproszenie
  • 2020-01-17 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2020-01-17 Załącznik nr 2 - wzór umowy
  • 2020-01-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-11-08ZO/37/2019 Zakup drobnego sprzętu dla SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" w Opolu2019-11-21
  • 2019-11-08 Zaproszenie
  • 2019-11-08 Wzór umowy
  • 2019-11-08 Formularz ofertowy
  • 2019-11-18 odpowiedzi 15.11.2019
  • 2019-11-18 Sprostowanie do formularza ofertowego
  • 2019-11-18 odpowiedzi 18.11.2019
  • 2019-11-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-10-30ZO/35/2019 "Zakup i dostawa szczepionek przeciw rotawirusom podawanych w schemacie dwudawkowym"2019-11-08
  • 2019-10-30 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-10-30 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2019-10-30 Zał. nr 2 - Wzór umowy
  • 2019-11-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-10-18ZO/33/2019 "Zakup probówko-strzykawek zawierających jony magnezu jako antykoagulant do oznaczania pseudotrombocytopenii dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2019-10-23
  • 2019-10-18 Zaproszenie
  • 2019-10-18 Formularz ofertowy - zał. nr 1
  • 2019-10-18 Wzór umowy - zał. nr 2
  • 2019-10-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-10-16ZO/32/2019 "Zakup i dostawa szczepionek przeciw rotawirusom dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu"2019-10-28
  • 2019-10-16 Zaproszenie
  • 2019-10-16 Formularz ofertowy - zał. nr 1
  • 2019-10-16 Wzór umowy - zał. nr 2
  • 2019-10-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-09-20ZO/30/2019 "Zakup i dostawa odczynników do koagulologii"2019-10-01
  • 2019-09-20 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-09-20 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-09-20 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-10-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-08-13PN/03/2019 - „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”2019-09-05
  • 2019-08-13 Ogłoszenie
  • 2019-08-13 SIWZ
  • 2019-08-13 Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty
  • 2019-08-13 Zał. 3 do SIWZ - Wzór umowy
  • 2019-08-13 Zał. 4 do SIWZ - Wzór JEDZ
  • 2019-08-13 Zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  • 2019-08-13 Zał. 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  • 2019-08-13 Klucz publiczny MiniPortal
  • 2019-08-14 Odpowiedzi na pytania 14.08.2019
  • 2019-08-21 Odpowiedź na pytania - 21.08.2019 r.
  • 2019-08-26 Odpowiedź na pytania 26.08.2019
  • 2019-08-26 Zmiana SIWZ 26.08.2019
  • 2019-09-06 Informacja z otwarcia ofert
  • 2019-09-26 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
  2019-08-08KB/3/2019 WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2019-08-27
  • 2019-08-08 SWKO
  • 2019-08-08 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-08-08 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3
  • 2019-08-08 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - załącznik nr 4
  • 2019-08-08 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-08-19 Odpowiedzi na pytania 19.08.2019
  • 2019-09-11 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2019-08-06PN/02/2019 Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"2019-08-23
  • 2019-08-06 Ogłoszenie
  • 2019-08-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  • 2019-08-06 Umowa o roboty budowlane
  • 2019-08-06 Dokumentacja techniczna
  • 2019-08-06 Klucz publiczny MINIPORTAL
  • 2019-08-27 Unieważnienie
  2019-07-02ZO/26/2019 "Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych do analizatora biochemicznego ACCENT 200"2019-07-12
  • 2019-07-02 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-07-02 Formularz ofertowy - zał. 1
  • 2019-07-02 Wzór umowy - zał. 2
  • 2019-07-12 Informacja
  • 2019-07-12 Formularz ofertowy - zał. 1 zmiana
  • 2019-07-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-06-25ZO/25/2019 "Zakup i dostawa odczynnika do Na i K (jonogramy) wraz z płynem do codziennego mycia analizatora EasyLyte"2019-07-05
  • 2019-06-25 Zaproszenie
  • 2019-06-25 Formularz ofertowy- zał. 1
  • 2019-06-25 Wzór umowy - zał. 2
  • 2019-07-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-06-03ZO/18/2019 "DROBNY SPRZĘT"2019-06-11
  • 2019-06-03 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-06-03 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-06-03 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-06-07 Odpowiedź na pytanie 07.06.2019
  • 2019-06-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-05-28„Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście””2019-07-05
  • 2019-05-28 Ogłoszenie
  • 2019-05-28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  • 2019-05-28 Umowa o roboty budowlane
  • 2019-05-28 Dokumentacja techniczna
  • 2019-05-28 Klucz publiczny - miniportal
  • 2019-06-21 Odpowiedzi na pytania
  • 2019-06-27 Zmiany w SIWZ - zmiana terminu składania ofert
  • 2019-07-02 Odpowiedzi na pytania - 02.07.2019
  • 2019-07-02 Zmiany w SIWZ - zmiana terminu składania ofert
  • 2019-07-04 Odpowiedzi na pytania - 04.07.2019
  • 2019-07-11 Unieważnienie postępowania
  2019-05-20ZO/16/2019 "ZAKUP PROBÓWEK I RĘKAWICZEK"2019-05-30
  • 2019-05-20 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-05-20 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-05-20 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-05-27 Odpowiedź na pytania z 27.05.2019 r.
  • 2019-05-29 Odpowiedź 29.05.2019
  • 2019-05-31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-05-10KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU - 2019 ROK2019-05-24
  • 2019-05-10 Ogłoszenie o konkursie
  • 2019-05-10 Specyfikacja konkursu
  • 2019-05-10 Oferta
  • 2019-05-10 Oświadczenie
  • 2019-05-10 Wzór umowy
  2019-05-10ZO/14/2019 "ZAKUP MIESZADŁA HEMATOLOGICZNEGO"2019-05-23
  • 2019-05-10 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-05-10 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-05-10 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-05-10 Protokół odbioru - przekazania sprzętu - załącznik nr 3
  • 2019-05-10 Karta gwarancyjna - załącznik nr 4
  • 2019-05-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-05-07ZO/13/2019 "ZAKUP KOMPRESÓW I PODKŁADÓW MEDYCZNYCH"2019-05-17
  • 2019-05-07 Zaproszenie
  • 2019-05-07 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-05-07 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-05-13 Odpowiedzi 13.05.2019
  • 2019-05-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-04-08ZO/12/2019 ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2019-04-15
  • 2019-04-08 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2019-04-08 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2019-04-08 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2019-04-18 Informacja o wyborze oferty
  2019-02-13KB/2/2019 "WYKONANIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"2019-02-20
  • 2019-02-13 SWKO
  • 2019-02-13 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • 2019-02-13 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  • 2019-02-13 Załącznik nr 3 - Wzór umowy
  • 2019-02-13 Załącznik nr 4 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • 2019-02-14 UWAGA! ZMIANA SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ
  • 2019-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-02-05KB/1/2019 "WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"2019-02-19
  • 2019-02-05 SWKO
  • 2019-02-05 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  • 2019-02-05 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  • 2019-02-05 Załącznik nr 3 - wzory umów
  • 2019-02-05 Załącznik nr 4 do zadania nr 1 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • 2019-02-05 Załącznik nr 4 do zadania nr 2 i 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • 2019-02-15 Sprostowanie do konkursu o sygn. KB/1/2019
  • 2019-02-15 Załącznik 3 Wzory umów - zmiana 15.02.2019
  • 2019-02-18 Sprostowanie 2 do konkursu o sygn. KB/1/2019
  • 2019-02-20 Rozstrzygnięcie konkursu KB/1/2019 - zadanie nr 1
  • 2019-02-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 i 3
  2019-01-29ZO/3/2019 ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONKI PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU 2019-02-08
  • 2019-01-29 Zaproszenie
  • 2019-01-29 Zał. 2 - Wzór umowy
  • 2019-01-29 Zał. 1 - Formularz ofertowy
  • 2019-02-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2019-01-10ZO/1/2019 Środki medyczne dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu2019-01-22
  • 2019-01-10 Zaproszenie
  • 2019-01-10 Formularz Ofertowy
  • 2019-01-10 Wzór umowy
  • 2019-01-15 Odpowiedzi z 15.01.2019
  • 2019-01-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-12-10ZO/44/2018 Zakup i dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typ B, POLIO2018-12-18
  • 2018-12-10 zaproszenie do złożenia oferty
  • 2018-12-10 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • 2018-12-10 Wzór umowy - załącznik nr 2
  • 2018-12-31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-11-30ZO/43/2018 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE, CZYSTOŚCI I INNE MATERIAŁY2018-12-17
  • 2018-11-30 ZAPROSZENIE
  • 2018-11-30 ZAŁ 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-11-30 ZAŁ.2 WZÓR UMOWY
  • 2018-12-05 SPROSTOWANIE
  • 2018-12-05 POPRAWIONY FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-12-10 sprostowanie z 10.12.2018
  • 2018-12-10 odpowiedzi z 10.12.2018
  • 2018-12-10 poprawiony formularz ofertowy z 10.12.2018
  • 2018-12-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-11-28ZO/42/2018 "IGŁY I POZOSTAŁY DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY"2018-12-12
  • 2018-11-28 Zaproszenie
  • 2018-11-28 Formularz oferty
  • 2018-11-28 Wzór umowy
  • 2018-11-30 ODPOWIEDZI 30.11.2018
  • 2018-12-03 odpowiedzi z dnia 03.12.2018 r.
  • 2018-12-03 sprostowanie
  • 2018-12-04 odpowiedzi z 04.12.2018 r.
  • 2018-12-05 odpowiedzi z 05.12.2018 r.
  • 2018-12-07 odpowiedzi z 07.12.2018 r.
  • 2018-12-24 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2018-11-27ZO/41/2018 „Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego” 2018-12-06
  • 2018-11-27 Zaproszenie
  • 2018-11-27 Wzór umowy
  • 2018-11-28 Zał.1 Formularz ofertowy
  • 2018-11-29 Informacja
  • 2018-11-29 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.11.2018
  • 2018-12-07 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-11-21KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU - 2018 ROK2018-11-30
  • 2018-11-21 Ogloszenie o konkursie
  • 2018-11-21 Specyfikacja konkursu
  • 2018-11-21 Oferta
  • 2018-11-21 Wzór Umowy
  2018-08-23KB/01/2018 - KONKURS: WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU2018-09-04
  • 2018-08-23 SKWO
  • 2018-08-23 Zał. 1 - Formularz Ofertowy
  • 2018-08-23 Zał. 2 - Wzór Umowy
  • 2018-08-23 Zał. 3 - Oświadczenie
  • 2018-09-11 Rozstrzygnięcie
  2018-08-22ZO/30/2018 - Zakup i dostawa szczepionek p/c grypie2018-08-31
  • 2018-08-22 Zaproszenie
  • 2018-08-22 Zał. 1 - Formularz Ofertowy
  • 2018-08-22 Zał. 2 - Wzór Umowy
  • 2018-09-06 Unieważnienie
  2018-08-08ZO/29/2018 - ”Zakup i dostawa odczynników odbiałczających do aparatu ACCENT 200”2018-08-22
  • 2018-08-08 Zaproszenie
  • 2018-08-08 Formularz Ofertowy
  • 2018-08-08 Wzór umowy
  • 2018-08-24 Rozstrzygnięcie
  2018-07-19ZO/28/2018 „Zakup materiałów zużywalnych do aparatu Accent 200”2018-08-08
  • 2018-07-19 Zaproszenie
  • 2018-07-19 Formularz oferty
  • 2018-07-19 Wzór umowy
  • 2018-08-03 Odpowiedzi 03.08.2018
  • 2018-08-10 Rozstrzygnięcie
  2018-07-17SPZOZ "Śródmieście" poszukuje osoby na stanowisko Pracownik biurowy ds. zakupów2018-07-24
  • 2018-07-17 Ogłoszenie
  2018-07-09ZO/25/2018 „Zakup wskaźników dla SP ZOZ "Śródmieście” w Opolu” 2018-07-20
  • 2018-07-09 Zaproszenie
  • 2018-07-09 Formularz oferty
  • 2018-07-09 Wzór umowy
  • 2018-07-12 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-07-20 Rozstrzygnięcie
  2018-07-09ZO/24/2018 „Zakup odczynników laboratoryjnych” 2018-07-19
  • 2018-07-09 Zaproszenie
  • 2018-07-09 Formularz oferty
  • 2018-07-09 Wzór umowy
  • 2018-07-17 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-07-20 Rozstrzygnięcie
  2018-06-27ZO/23/2018 „Zakup i dostawa szczepionek dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu” 2018-07-09
  • 2018-06-27 Zaproszenie
  • 2018-06-27 Formularz oferty
  • 2018-06-27 Wzór umowy
  • 2018-07-18 Rozstrzygnięcie
  2018-06-27ZO/22/2018 „Zakup drobnego sprzętu - probówki i szkiełka” 2018-07-06
  • 2018-06-27 Zaproszenie
  • 2018-06-27 Formularz oferty
  • 2018-06-27 Wzór umowy
  • 2018-06-29 Sprostowanie
  • 2018-07-04 Odpowiedzi na pytania 04.07.2018
  • 2018-07-05 SPROSTOWANIE 05.07.2018
  • 2018-07-05 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 05.07.2018
  • 2018-07-13 Rozstrzygnięcie
  2018-06-07PRZETARG PISEMNY NA NAJEM POMIESZCZENIA 1192018-06-21
  • 2018-06-07 OGŁOSZENIE
  • 2018-06-07 OPIS LOKALU - ZAŁ. 1
  • 2018-06-07 WZÓR UMOWY - ZAŁ. 2
  • 2018-06-07 PROTOKÓŁ - ZAŁ. 3
  • 2018-06-22 Informacja dot. postępowania
  • 2018-07-05 Informacja dot. postępowania 05.07.2018
  • 2018-07-19 Wybór najkorzystniejszej oferty
  2018-06-01ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście” – opracowanie dokumentacji”.2018-06-14
  • 2018-06-01 formularz Ofertowy
  • 2018-06-01 Wzór umowy
  • 2018-07-04 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
  2018-05-28Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach otorynolaryngologicznej i gastroenterologicznej.2018-06-11
  • 2018-05-28 Ogłoszenie
  • 2018-05-28 Specyfikacja
  • 2018-05-28 Wzór umowy
  • 2018-05-28 Formularz oferty
  • 2018-05-28 Oświadczenie
  2018-05-14ZO/15/2018 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH2025-05-20
  • 2018-05-14 ZAPROSZENIE
  • 2018-05-14 FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. 1
  • 2018-05-14 WZÓR UMOWY - ZAŁ. 2
  • 2018-05-18 odpowiedzi na pytania 18.05
  • 2018-05-23 Sprostowanie
  • 2018-05-24 Odpowiedzi 24.08.2018
  • 2018-06-14 ROZSTRZYGNIĘCIE
  2018-05-11ZO/14/2018 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW GINEKOLOGICZNYCH2024-05-20
  • 2018-05-11 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ NR 1
  • 2018-05-11 WZÓR UMOWY ZAŁ NR 2
  • 2018-05-11 ZAPROSZENIE
  • 2018-05-18 odpowiedzi na pytania 18.05.2018
  • 2018-05-24 Odpowiedzi 24.05
  • 2018-05-30 Rozstrzygnięcie
  2018-04-19ZO/10/2018 Zakup i dostawa końcówek do pipet0208-04-27
  • 2018-04-19 ZAPROSZENIE
  • 2018-04-19 ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-04-19 ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY
  • 2018-04-24 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-05-08 Rozstrzygnięcie
  2018-04-09Zakup odczynników laboratoryjnych sygn. ZO/08/20182018-04-24
  • 2018-04-09 Zaproszenie
  • 2018-04-09 Formularz oferty
  • 2018-04-09 Wzór umowy
  • 2018-04-19 Odpowiedzi na pytania
  • 2018-05-02 Rozstrzygnięcie
  2018-03-02ZO/04/2018 „Zakup i dostawa filtrów do demineralizatora SOLPURE XIO P”2018-03-15
  • 2018-03-02 Zaproszenie
  • 2018-03-02 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2018-03-02 Wzór umowy
  2018-01-22ZO/02/2018 Zakup i dostawa kamer typu Pentasqaure do ilościowej oceny moczu 2018-01-31
  • 2018-01-22 ZAŁ 1 FORMULARZ OFERTOWY
  • 2018-01-22 ZAŁ 2 WZÓR UMOWY
  • 2018-01-22 ZAPROSZENIE
  • 2018-02-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2018-01-17ZO/01/2018 Zakup i dostawa szczepionki Immunoglobulinum humanum anti D-300 dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu2018-01-25
  • 2018-01-17 Zaproszenie do złożenia oferty
  • 2018-01-17 Formularz ofertowo - cenowy
  • 2018-01-17 Wzór umowy
  • 2018-01-26 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   


  Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone