Data: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.

Poradnia lekarza ogólnego

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest jednym  z najistotniejszych elementów w systemie opieki zdrowotnej.
 
Lekarz POZ:
 
1.       decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,
2.       kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,
3.       decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,
4.       wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,
5.       wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
6.       realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia
7.       odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,
8.       kieruje do zakładów opieki długoterminowej,
9.       orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
10.    orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami
11.    opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.
 
Kompleksową opiekę medyczną świadczą lekarze specjaliści z zakresu medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych:
 
1.      LEK. MED. ALICJA RUTKOWSKA - PAPROTNA
2.      LEK. MED. JOLANTA ESSLER KOWALIK
3.      LEK. MED. BOGUMIŁA BEKER
4.      LEK. MED. MAGDALENA FABIANOWSKA
5.      LEK. MED. EWA FILIPCZYK – ZIOBROWSKA
6.      LEK. MED. DANUTA PASTWA
7.      LEK. MED. RYSZARD JASIŃSKI
8.      LEK. MED. JAROSŁAW HUBERT RADUCKI
 
Aby móc skorzystać z naszych usług konieczne jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza POZ. Druk ten można wypełnić bezpośrednio w momencie rejestracji lub pobrać go tutaj.
Poradnia Lekarza POZ realizuje również wizyty domowe. Dla pacjentów obłożnie chorych, którzy nie są w stanie zgłosić się do placówki, zapewniona jest możliwość odbywania przez lekarzy wizyt domowych (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Przyjęcia w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu oraz wizyty domowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 
 


Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone