Data: środa, 28 paĽdziernika 2020 r.

Poradnia Diabetologiczna

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Diabetologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, wykonywaniem kontrolnych badań i przeprowadzaniem edukacji pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie dodatkowej choroby, hipoglikemii i hyperglikemii – ich objawów, przyczyn, postępowania.
 
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą spowodowaną brakiem lub nieprawidłowym działaniem hormonu nazywanego insuliną.  Insulina jest wytwarzana w organizmie człowieka przez specjalne skupiska komórek znajdujące się w trzustce - gruczole usytuowanym w jamie brzusznej. Komórki te nazywane są komórkami  β wysp trzustkowych. Wraz z innymi hormonami insulina bierze udział w regulacji wszystkich procesów przemiany materii zachodzących w organizmie człowieka. Zapewnia ona stały dopływ substancji odżywczych do wszystkich komórek ciała, zarówno po spożyciu posiłku jak i między posiłkami - niezależnie od długości przerw między nimi.
Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją wyróżnia się dwa podstawowe typy cukrzycy:
  • cukrzycę typu 1 - rozpoznawaną, gdy trzustka w ogóle nie produkuje insuliny;
  • cukrzycę typu 2 - rozpoznawaną, gdy insuliny jest zbyt mało lub komórki ciała nie są zdolne  do wykorzystania własnej insuliny.

Są jeszcze inne, rzadkie typy cukrzycy, związane na przykład z operacyjnym usunięciem trzustki, innymi chorobami endokrynologicznymi lub spowodowane przyjmowaniem niektórych leków (steroidów),  a także specjalna jej odmiana występująca u kobiet w ciąży i ustępująca po porodzie.

W naszej poradni leczeni są chorzy na cukrzycę:  
.        typu pierwszego,
·        typu drugiego,
·        w przebiegu ciąży,
·        występującą w przebiegu innych schorzeń,
·        polekową.

 
Specjalistyczną opiekę medyczną świadczą:
 
 
1.      LEK. MED. WANDA URBAŃSKA
2.      LEK. MED. BARBARA SŁODKOWICZ-BYRSKA (nieobecna do dnia 27.08.2020 r.)
3.      Pielęgniarki (przeszkolone w zakresie diabetologii)
 
 
Do poradni obowiązuje rejestracja osobista (gabinet 2) lub telefoniczna pod nr tel.  077 44 120 76
 
 


Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone