Data: środa, 23 paĽdziernika 2019 r.

Medycyna Pracy

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Każdy Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń  z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami. Świadczenia takie realizowane są przez odpowiedni personel medycyny pracy wykonujący cykliczne świadczenia  i orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku.
 
Badania z zakresu Medycyny Pracy:
badania profilaktyczne wstępne (przy przyjęciu pracownika do pracy),
badania profilaktyczne okresowe (co 1-3 lata w zależności od stopnia zagrożenia),
badania profilaktyczne kontrolne (po 30 dniach niezdolności do pracy)
 
Poradnia świadczy usługi w zakresie:
·         badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, pracowników młodocianych;
·         badań lekarskich i zaświadczeń sanitarno - epidemiologicznych;
·         badań kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich;
·         badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy;
·         badań lekarskich przewodników turystycznych, pilotów wycieczek;
·         podpisujemy z zakładami umowy o opiekę profilaktyczną, pomagamy w ustaleniu ryzyka zawodowego, ergonomii stanowiska pracy.
 
 
Specjalistyczną opiekę medyczną świadczą:
 
1.      LEK. MED. ELŻBIETA DACIUK
2.      LEK. MED. JADWIGA BERNAŚ - BŁASZCZYK
3.      LEK. MED. JERZY HILAROWICZ
 
Konsultacji specjalistycznych w ramach Medycyny Pracy udzielają również:
 
1.      NEUROLOG:          LEK. MED. ARKADIUSZ TABORA 
2.      OKULISTA:
                                        LEK. MED. MONIKA DALACH
                                        LEK. MED. TADEUSZ STĘPIEŃ
3.      LARYNGOLOG:       LEK. MED. ANNA KAŁUŻA-WIECZOREK
                                        LEK. MED. MARZENA SZEJNER-MAJ
 
Do poradni obowiązuje rejestracja osobista (gabinet 112) lub telefoniczna pod nr tel.      077 44 120 56.
Informacji udziela – Jolanta Russak – Polak.
 
 


Copyright © 2019 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone