Data: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.

Medycyna Pracy

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

 

UWAGA - ZMIANA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYJĘĆ PACJENTÓW Z POWODU STANU EPIDEMII - OPIS W ZAŁĄCZENIU.

 

Każdy Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń  z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami. Świadczenia takie realizowane są przez odpowiedni personel medycyny pracy wykonujący cykliczne świadczenia  i orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku.

 
Badania z zakresu Medycyny Pracy:
badania profilaktyczne wstępne (przy przyjęciu pracownika do pracy),
badania profilaktyczne okresowe (co 1-5 lat w zależności od stopnia zagrożenia),
badania profilaktyczne kontrolne (po 30 dniach niezdolności do pracy)
 
Poradnia świadczy usługi w zakresie:
·         badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, pracowników młodocianych;
·         badań lekarskich i zaświadczeń sanitarno - epidemiologicznych;
·         badań kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich;
·         badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy;
·         podpisujemy z zakładami umowy o opiekę profilaktyczną, pomagamy w ustaleniu ryzyka zawodowego, ergonomii stanowiska pracy.
 
 
Specjalistyczną opiekę medyczną świadczą:
 
1.      LEK. MED. Elżbieta Daciuk
 
 
Konsultacji specjalistycznych w ramach Medycyny Pracy udzielają również:
 
1.      NEUROLOG:          LEK. MED. ARKADIUSZ TABORA 
2.      OKULISTA:            LEK. MED. MONIKA DALACH
3.      LARYNGOLOG:      LEK. MED. MARZENA SZEJNER-MAJ
 
Do poradni obowiązuje rejestracja e-mailowa (medycynapracy@srodmiescie.opole.pl) lub telefoniczna pod nr tel.      077 44 120 56.
Informacji udziela – Jolanta Russak – Polak.
 
 


Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone