Data: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.

Dokumenty do pobrania dla pacjenta

Druki deklaracji do pobrania:

 

Deklaracja wyboru lekarza POZ

 

 

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

 

 

Deklaracja wyboru położnej POZ

 

 

Druki zgody przedstawiciela ustawowego:

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego na wizyty pacjenta w wieku 0 – 18 lat w obecności opiekuna faktycznego

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego na samodzielne wizyty pacjenta w wieku 16 - 18 lat

 

 

Inne:

 

Pismo od dyrektora oddziału KRUS w Opolu dot. wypadków w rolnictwie

 

 

 
 


Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone