TPK – Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK – Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Czy wiesz, że od teraz w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon? Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu od NFZ, w skrócie TPK.

Punkt Szczepień Powszechnych w Opolu!

Punkt Szczepień Powszechnych w Opolu!

SP ZOZ „Śródmieście” uruchamia z dniem 01.06.2021 r. nowy Punkt Szczepień Powszechnych w Opolu!

Uruchamiany punkt jest kontynuacją punktu działającego na lodowisku TOROPOL.

ZO/18/2021 – Przeprowadzenie procesu rekrutacji lekarzy

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: Termin: 26.05.2021 r. do godzony 10:00 Miejsce: Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z pieczątką oferenta, rodzajem świadczeń, w sekretariacie SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 lub na adres mail kadry@srodmiescie.opole.pl