TPK – Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK – Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Czy wiesz, że od teraz w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon? Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu od NFZ, w skrócie TPK.