SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu informuje, że 10 listopada 2021 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Zdrowia o powierzenie Grantu na realizacje przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie standardów dostępności POZ w SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu” w ramach projektu
Dostępność Plus dla zdrowia
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ