Gabinet zabiegowy
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00

Tel. 77-44-120-65

Zasady przyjmowania: zabiegi wykonywane są na zlecenie lekarzy p.o. z. i specjalistów zatrudnionych w tut. ZOZ-ie. Zabiegi wykonywane są na bieżąco i bezpłatnie na skierowania od lekarzy tut. Zakładu.
Za zabiegi zlecone przez inne zakłady medyczne obciąża się zleceniodawcę /faktury VAT/.

Pracownia EKG
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00
Sposób rejestracji: bezpośrednio
Zasady przyjmowania: skierowanie od lekarza p.o.z. i kardiologa
Czas oczekiwania na wynik około 15 minut.
Opis EKG w dniu wizyty dla lekarza