Informujemy o wstrzymaniu realizacji programu szczepień przeciwko grypie

Informujemy o wstrzymaniu realizacji programu szczepień przeciwko grypie dla opolskich Seniorów 65+ ze względu na brak szczepionki. Program zostanie wznowiony w momencie dostępności i  zakupu szczepionki przeciwko grypie.

Informujemy o wstrzymaniu realizacji programu szczepień przeciwko grypie dla opolskich Seniorów 65+ ze względu na brak szczepionki. Program zostanie wznowiony w momencie dostępności i  zakupu szczepionki przeciwko grypie.