KONKURS NA „WYKONANIE BADAŃ MANOMETRYCZNYCH GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”, KB/1/2021

Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2021 godz. 13:00.
Nowy termin składania i otwarcia ofert upływa 19.03.2021 godz. 13:00.