PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Każdy Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami. Świadczenia takie realizowane są przez odpowiedni personel medycyny pracy wykonujący cykliczne świadczenia i orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku.

Badania z zakresu Medycyny Pracy:

  • badania profilaktyczne wstępne (przy przyjęciu pracownika do pracy),
  • badania profilaktyczne okresowe (co 1-5 lata w zależności od stopnia zagrożenia),
  • badania profilaktyczne kontrolne (po 30 dniach niezdolności do pracy)

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

  • badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, pracowników młodocianych;
  • badań lekarskich i zaświadczeń sanitarno – epidemiologicznych;
  • badań kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich;
  • badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy;
  • podpisujemy z zakładami umowy o opiekę profilaktyczną, pomagamy w ustaleniu ryzyka zawodowego, ergonomii stanowiska pracy.

Specjalistyczną opiekę medyczną świadczą:
LEK. MED. ELŻBIETA DACIUK

Konsultacji specjalistycznych w ramach Medycyny Pracy udzielają również:
NEUROLOG: LEK. MED. ARKADIUSZ TABORA
OKULISTA: LEK. MED. MONIKA DALACH
LARYNGOLOG: LEK. MED. MARZENA SZEJNER-MAJ

Do poradni obowiązuje rejestracja osobista (gabinet 112) lub telefoniczna pod nr tel. 77 44 120 56.

Informacji udziela – Jolanta Russak – Polak