Godziny pracy:
rozkład czasu pracy znajduje się przy drzwiach wejściowych do gabinetu.

Zasady realizacji świadczeń:
na zlecenie lekarzy p.o.z. z własnej inicjatywy po leczeniu szpitalnym zgłoszonym przez rodzinę pacjenta.