Diabetologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, wykonywaniem kontrolnych badań i przeprowadzaniem edukacji pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie dodatkowej choroby, hipoglikemii i hyperglikemii – ich objawów, przyczyn, postępowania.

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą spowodowaną brakiem lub nieprawidłowym działaniem hormonu nazywanego insuliną. Insulina jest wytwarzana w organizmie człowieka przez specjalne skupiska komórek znajdujące się w trzustce – gruczole usytuowanym w jamie brzusznej. Komórki te nazywane są komórkami β wysp trzustkowych. Wraz z innymi hormonami insulina bierze udział w regulacji wszystkich procesów przemiany materii zachodzących w organizmie człowieka. Zapewnia ona stały dopływ substancji odżywczych do wszystkich komórek ciała, zarówno po spożyciu posiłku jak i między posiłkami – niezależnie od długości przerw między nimi.

Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją wyróżnia się dwa podstawowe typy cukrzycy:
cukrzycę typu 1 – rozpoznawaną, gdy trzustka w ogóle nie produkuje insuliny;
cukrzycę typu 2 – rozpoznawaną, gdy insuliny jest zbyt mało lub komórki ciała nie są zdolne do wykorzystania własnej insuliny.

Są jeszcze inne, rzadkie typy cukrzycy, związane na przykład z operacyjnym usunięciem trzustki, innymi chorobami endokrynologicznymi lub spowodowane przyjmowaniem niektórych leków (steroidów), a także specjalna jej odmiana występująca u kobiet w ciąży i ustępująca po porodzie.

W naszej poradni leczeni są chorzy na cukrzycę:

  • typu pierwszego,
  • typu drugiego,
  • w przebiegu ciąży,
  • występującą w przebiegu innych schorzeń,
  • polekową.

Specjalistyczną opiekę medyczną świadczą:
LEK. MED. WANDA URBAŃSKA
LEK. MED. BARBARA SŁODKOWICZ-BYRSKA

Pielęgniarki (przeszkolone w zakresie diabetologii)

Do poradni obowiązuje rejestracja osobista (gabinet 2) lub telefoniczna pod nr tel. 77 44 120 76