SP ZOZ „Śródmieście” zatrudni lekarzy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej placówki SPZOZ „Śródmieście” w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30 zatrudni lekarzy

Poszukujemy:

 1. Lekarzy uprawnionych do pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Oczekiwania:

 • specjalizacja I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 • specjalizacja, szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • specjalizacja I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • rozpoczęta rezydentura w zakresie wymienionych specjalizacji
 1. Lekarza w poradni:
 • Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Ginekologicznej
 • Gastroenterologicznej
 • Okulistycznej
 • Otolaryngologicznej
 • Reumatologicznej
 • Chorób Naczyń

Wymagane kwalifikacje:

 • specjalizacja z zakresu wymienionej dziedziny lub rozpoczęta rezydentura w zakresie wymienionych specjalizacji

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna. Wynagrodzenie oraz godziny pracy do uzgodnienia.

W razie konieczności refundujemy koszty najmu mieszkania, lub pomoc przy pozyskaniu mieszkania z miejskich zasobów lokalowych.

Kontakt: tel. 77 4412072, 45-047 Opole ul. Waryńskiego 30

 sekretariat@srodmiescie.opole.pl

 kadry@srodmiescie.opole.pl