Szczepienia przeciwko COVID-19

REJESTRACJA OSÓB NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 – WSZYSTKIE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

W dniu 22.07.2022 r. rozpoczęliśmy zapisy na przyjęcie czwartej dawki (II przypominającej) dla pacjentów z grupy wiekowej 60-79 lat, którzy w ostatnich dniach otrzymali automatycznie wystawione skierowanie na swój numer PESEL.

By w pełni przyśpieszyć cały proces kwalifikacji i szczepienia prosimy rodziców nieletnich pacjentów o przygotowanie  dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość dziecka.

Aktualne kwestionariusze na dzień 2022.02.11

Numery telefonów do zapisów na szczepienia czynne w godz. 09:00 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Zapisy SP ZOZ Śródmieście, Waryńskiego 30:

730-600-043,

Do naszego punktu całą dobę zapisuje ogólnopolska infolinia 989.


Uwaga – informacje w sprawie szczepienia III dawką!


Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.

Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.