Uwaga pacjenci medycyny pracy

Z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego na terenie RP, modyfikujemy model przyjęć pacjentów przez poradnię Medycyny Pracy.

UWAGA PRACODAWCY!
BADANIA PROFILAKTYCZNE dla pracowników zakładów, które mają zawarte umowy na świadczenia opieki profilaktycznej z SP ZOZ Śródmieście w Opolu

USTAWA z dnia 9 grudnia 2020 r. Poz. 2255 art. 31 m ust. 1


Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zasady wykonywania badań profilaktycznych (kontrolnych i wstępnych):
1. Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne: kontrolne lub wstępne.
2. Pracownik lub Pracodawca przesyła skan skierowania na adres medycynapracy@srodmiescie.opole.pl
3. Po otrzymaniu mailem skierowania pracownik medycyny pracy wyznacza mailem termin osobistej wizyty w przychodni ( dzień i godzinę )
4. Opłata za powyższe badanie profilaktyczne z wydaniem orzeczenia będzie regulowana wg warunków umowy tzn. na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca lub gotówką na miejscu.

Dyrektor SP ZOZ Śródmieście