ZO/18/2021 – Przeprowadzenie procesu rekrutacji lekarzy

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: Termin: 26.05.2021 r. do godzony 10:00 Miejsce: Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z pieczątką oferenta, rodzajem świadczeń, w sekretariacie SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 lub na adres mail kadry@srodmiescie.opole.pl

  • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

Termin: 26.05.2021 r. do godzony 10:00

Miejsce: Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z pieczątką oferenta, rodzajem świadczeń, w sekretariacie SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 lub na adres mail kadry@srodmiescie.opole.pl